Cennik

Z usług Biura Rachunkowego TAXONLINE mogą korzystać wszystkie podmioty rozliczające się przy użyciu zarówno podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ksiąg rachunkowych lub ewidencji przychodów (ryczałt).

Elastyczna polityka cenowa sprawia, że każdy może pozwolić sobie na profesjonalną obsługę księgową, a wycena usług księgowych opiera się na indywidualnych negocjacjach.

Bezpłatne

 • dostęp online do programu fakturującego
 • dostęp online do analiz finansowych
 • dostęp online do dokumentów księgowych

Księgi rachunkowe

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie tabel amortyzacji (ewidencji środków trwałych)
 • sporządzanie poleceń księgowania
 • ewidencja raportów kasowych i bankowych
 • bieżąca weryfikacja sald kontrahentów
 • sporządzanie zeznań rocznych CIT-8
 • wyliczanie zobowiązań publicznoprawnych
 • sporządzanie i wysyłanie do US i ZUS deklaracji i rozliczeń
ilość dokumentówbez podatku VATpodatnicy podatku VAT
1-10 199,00 249,00
11-30 299,00 319,00
31-50 469,00 549,00
51-100 699,00 899,00
101-150999,00 1.199,00
151-200 1.499,00 1.699,00
powyżej 201 ceny indywidualne ceny indywidualne

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR)

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie tabel amortyzacji (ewidencji środków trwałych)
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży
 • sporządzanie dowodów wewnętrznych
 • wyliczanie zobowiązań publicznoprawnych
 • sporządzanie i wysyłanie do US i ZUS deklaracji i rozliczeń
ilość dokumentówbez podatku VATpodatnicy podatku VAT
1-5 89,00 89,00
5-10 99,00 99,00
11-30 119,00 139,00
31-50 159,00 199,00
51-100 279,00 339,00
101-150449,00 549,00
151-200539,00 599,00
powyżej 201 ceny indywidualne ceny indywidualne

Ewidencja ryczałtowa

 • prowadzenie ewidencji ryczałtowej
 • prowadzenie tabel amortyzacji (ewidencji środków trwałych)
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży
 • sporządzanie dowodów wewnętrznych
 • wyliczanie zobowiązań publicznoprawnych
 • sporządzanie i wysyłanie do US i ZUS deklaracji i rozliczeń
ilość dokumentówbez podatku VATpodatnicy podatku VAT
1-5 49,00 49,00
5-10 89,00 89,00
11-30 99,00 109,00
31-50 159,00 189,00
51-100 179,00 219,00
101-200 289,00 389,00
201-300 399,00 549,00
powyżej 301 ceny indywidualne ceny indywidualne

Kadry i płace

 • prowadzenie akt osobowych
 • sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie aneksów do umów
 • prace związane ze zwolnieniem pracowników: sporządzenie świadectwa pracy, RP-7
 • wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń społecznych
 • sporządzanie zgłoszeń i wyrejestrowań w ZUS
 • zgłoszenie zmian w danych osobowych
 • obsługa on-line elektronicznych zwolnień lekarskich
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i dochodach
 • sporządzanie list płac dla pracowników i osób na umowach cywilnoprawnych
 • prowadzenie imiennej kartoteki wynagrodzeń, prowadzenie kartoteki zasiłkowej
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS
 • wystawianie rocznej informacji PIT-11
 • zaliczanie zaliczek na podatek PIT-4/PIT-8AR/IFT-2
 • sporządzanie deklaracji PIT-4R/PIT-8AR/IFT-2
 • wysyłanie do US i ZUS deklaracji i informacji
ilość dokumentówbez podatku VATpodatnicy podatku VAT
cena obsługi kadrowo – płacowej pracownika (za jednego pracownika/zleceniobiorcę) 25,00 25,00