Kadry i płace

Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej staje się coraz bardzie skomplikowane i wymagające. Nieustanna zmiana przepisów wymaga ciągłej aktualizacji wiedzy oraz programów księgowych. Outsourcing obsługi kadrowej i płacowej to redukcja kosztów firmy, gwarancja terminowości naliczania płac oraz zapewnienie poufności polityki płacowej. Powierzając nam prowadzenie spraw pracowniczych, otrzymają Państwo obsługę w zakresie m.in.:

 • sporządzania list płac z naliczonymi wynagrodzeniami dla pracowników (w tym tzw. "paski")
 • sporządzenia list płac z naliczonymi wynagrodzeniami z tytułu umów cywilnoprawnych
 • przygotowania rachunków dla zleceniobiorców
 • prowadzenia kartotek wynagrodzeń, kart urlopowych
 • prowadzenia teczek osobowych pracowników
 • rozliczania składek ZUS
 • przygotowania raportów imiennych oraz deklaracji ZUS DRA
 • sporządzania i wysyłania deklaracji PFRON
 • analizy i prowadzenia ewidencji czasu pracy, urlopów i innych nieobecności (w tym ewidencji równoważnego czasu pracy)
 • rozliczania świadczeń niepieniężnych świadczonych na rzecz pracowników
 • rozliczania i analizy elektronicznych zgłaszań absencji chorobowych w systemie on-line ZUS!

Podejmując się kompleksowego prowadzenia kadr i płac jesteśmy w stanie przyczynić się do minimalizacji kosztów związanych z prowadzeniem i nadzorowaniem pracy działu kadrowo – płacowego w firmie. Analiza kosztów utrzymania takiego działu wraz z uwzględnieniem kosztów szkoleń, ciągłe dostosowywania oprogramowania i procedur w firmie prowadzi do wniosku, że bardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest zlecenie na zewnątrz pełnej obsługi kadrowo płacowej.

Szczegółowy zakres usług świadczonych w zakresie obsługi kadrowo-płacowej uzgadniamy indywidualnie z Klientem.